Bücher -> Den Harry Potter ...

 

 

 

 

Kairos ASBL
104, rue de Strasbourg
L-2560 Luxembourg
Tel / Fax +352 26259415
info@kairos.lu

Den Harry Potter an den Alchimistesteen ist wieder im Handel!

 

Leseprobe
Rezensionen

 

Joanne K. Rowling

An d’Lëtzebuergescht iwwersat vum Florence Berg.

De Welt-Bestseller vum J.K. Rowling gëtt ët elo och op Lëtzebuergesch :

Den Harry Potter an den Alchimistesteen,

den éischte Band vun den Aventure vun dem berühmte jonken Zauberer, läit an enger Iwwersetzung vir, déi de Joseph Reisdoerfer folgendermoosse charakteriséiert:

E flotte, modernen Text, de méi ass wéi eng Iwwersetzung vum bekannte Roman vum Joanne K. Rowling : Hei hu mer och eng Beräicherung vun der Lëtzebuerger Jugend- a Kannerliteratur.

D’Iwwersetzung vum Florence Berg adresséiert séch nitt nëmmen un all déi Jonk, déi den Harry Potter nach nitt kennen, mais och un déi, déi hie schons laang kennen, mais nach ëmmer drop gewaart hunn, op Lëtzebuergesch mat him kënnen ze zauberen -- a ganz allgeméng u jidfer Frënd vun der Lëtzebuerger Literatur. D’Lecture ass nämléch och fir déi Erwuessen, déi nitt méi am Zauberalter sinn, e renge Genoss!

Sidd Dir fiirwëtzég? Da klickt hei fir éng Liesprouf.Der Welt-Bestseller von J.K. Rowling ist endlich auch auf luxemburgisch erschienen:
Den Harry Potter an den Alchimistesteen,

der erste Band der Abenteuer des jungen Zauberers, liegt in einer Übersetzung vor, die der Sprachwissenschaftler Professor Dr. Joseph Reisdoerfer folgendermassen charakterisiert:

Ein gut lesbarer, moderner Text, der mehr ist, als eine reine Übersetzung des bekannten Romans von Joanne K. Rowling: Hier haben wir es auch mit einer Bereicherung der luxemburgischen Kinder- und Jugendliteratur zu tun.

Die Übersetzung von Florence Berg richtet sich nicht nur an alle Kinder und Jugendlichen, die Harry Potter noch nicht kennen, sondern auch an diejenigen, die ihn schon längst zu ihren Freunden zählen, aber bislang noch immer darauf gewartet haben, mit ihm auf luxemburgisch zaubern zu dürfen – und ganz allgemein an alle Liebhaber der Luxemburger Sprache und Literatur. Die Lektüre ist nämlich auch für Erwachsene, die meinen, dem Zauberalter bereits entwachsen zu sein, ein reiner Genuss!

Neugierig geworden? Dann klicken Sie hier für eine Leseprobe.

Kairos Edition, Luxembourg, Zweite Auflage 2014 (Erste Auflage 2009). – 349 S.

 

ISBN 978-2-919771-18-9
€ 21.00